دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نقشه برداری- مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی مناقصه شماره8957/15 مورخه 02/12/93 درج در روزنامه اطلاعات مورخه 03/12/93 در نظر دارد نسبت به جذب مهندسین نقشه برداری جهت واگذاری…
0 ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نیرو انسانی2- مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی مناقصه شماره 44257/15 مورخه 02/12/93 درج در روزنامه اطلاعات مورخه 03/12/93 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت تأمین نیروی انسانی…
0 ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›