دسته بندی مزایده

0 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مشارکت نوبت سوم- مرحله دوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد امور مربوط به – تفکیک پسماند از مبدأ ( جمع آوری…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›