دسته بندی مزایده

0 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول

شهرداری بهبهان ،درنظردارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدأ(جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت را به بخش خصوصی واگذارنماید…
0 ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

فراخوان عمومی

شهرداری بهبهان در نظر دارد ساماندهی زباله های عفونی (جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی)مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلینیک ها و آزمایشگاهای…
0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

اطلاعیه عمومی

اطلاعیه عمومی با توجه به انتشار آگهی مزایده شماره 40688 – 15 مورخه 14/12/96 ، درج در روزنامه رسالت مورخه 14/12/96 در خصوص فروش سهام شهرداری در فاز های…
0 ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›