دسته بندی مزایده

0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت پروژه بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری آسفالت درسطح شهربهبهان…
0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور دارای صلاحیتو همچنین دارای تجربیات مفید و مرتبط جهت "تدوین…
0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›