دسته بندی مزایده

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 ورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›