دسته بندی خبر

دسته بندی مزایده

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول

شهرداری بهبهان ،درنظردارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدأ(جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر) بصورت سیار و ثابت را به بخش خصوصی واگذارنماید…
0 ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

فراخوان عمومی

شهرداری بهبهان در نظر دارد ساماندهی زباله های عفونی (جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی)مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلینیک ها و آزمایشگاهای…
0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

اطلاعیه عمومی

اطلاعیه عمومی با توجه به انتشار آگهی مزایده شماره 40688 – 15 مورخه 14/12/96 ، درج در روزنامه رسالت مورخه 14/12/96 در خصوص فروش سهام شهرداری در فاز های…
0 ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مشارکت نوبت سوم- مرحله دوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد امور مربوط به – تفکیک پسماند از مبدأ ( جمع آوری…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›