دسته بندی مزایده

0 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›