موقعیت : جاده قدیم اهواز -حد فاصل میدان شهید وتری و میدان شهید ستونه

مساحت : 24827.27 متر مربع 

 

بوستان : دانشجو

موقعیت : ناحیه یک -انتهای بلوار بشیر نذیر - کوی ذوالفقاری

مساحت : 15161.14 متر مربع

 

نام پارک : شــــاهد

موقعیت : جنب میدان غدیر و گلزارشهداء

مساحت : 65162.15 متر مربع
نام پارک : شهید شریف نیا

موقعیت : میدان هلال احمر - خیابان شهید گرایمینام پارک : کوثــــــر

موقعیت :  بلوار شهید آباد - حدفاصل میدان هلال احمر و شهداء


نام پارک : پردیـس

موقعیت : ناحیه یک - خیابان شهیدان شریعتی- جنب پمپ بنزین پارس

مساحت :12747.58 متر مربع


نام پارک : ساحلی مارون 

موقعیت : ناحیه 2 - کیلومتر 3 جاده ورودی اهواز - جنب روستای خارستان  

مساحت : 150000 متر مربع 


نام پارک : بعثت 

موقعیت :  ابتدای جاده ورودی شیراز

مساحت : 30483 متر مربع


نام پارک :  آزادگان

موقعیت :  ناحیه 2 - انتهای خیابان شهید عدالت

مساحت : 29518.32 متر مربعپارک قائم : حضرت قائم 

موقعیت : ناحیه 2 - بلوار یعقوب بهبهانی - جنب سالن ورزشی خانواده

مساحت : 19565.93