آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 16 مورخه 27/07/1400 شورای محترم اسلامی شهر بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG شاهد اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید ضمن ثبت نام در سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد مزایده از سامانه مذکور اقدام نمایند.

 • اسنادمزایده درمقابل واریز الکترونیکی مبلغ 000/000/1 ريال(غیر قابل استرداد) بحساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد
 • مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه اجاره بهاء) ماهیانه : 000/000/200  ريال.
 • شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/120 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.
 • مدت قرارداد با برنده مزایده : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد.
 • نوع کار : بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG شاهد شهرداری
 • هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده و هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.
 • کارفرما در هنگام عقد قرارداد علاوه بر لزوم ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد، یک فقره ضمانتنامه نیز با موضوع حفظ و نگهداری از ساختمان و کلیه تاسیسات جایگاه به کارفرما تسلیم می نماید .
 • در شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.
 • تاریخ انتشار آگهی و خرید اسناد از مورخه 04/11/1400  لغایت 14/11/1400  می باشد
 • 10-  مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 25/11/1400 می باشد.
 • تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 27/11/1400 می باشد.
 • شرکت کنندگان می بایست اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را در پاکت «ب» ارائه نمایند.
 • برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 • 14-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .
 • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

                                         ایرج شریف پور             

                                          شهـــردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهمیز خدمت137شهرسازی