آگهی مناقصه عمومی – دو مرحله ای 


 

شهرداری بهبهان به
استناد بند  3 صورتجلسه شمار
ه 21 مورخه 02/07/99 شورای محترم اسلامی شهر ، و همچنین کمیته
تطبیق فرمانداری به شماره 4738/1/4433 مورخه 15/07/99  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای
نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور جمع آوری ، بارگیری و حمل زباله های شهری
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید و
دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.


1-    

اسناد مناقصه درمقابل
مبلغ000/000/1 ريال
(غیر قابل استرداد)بحساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری
بهبهان تسلیم میگردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه
(برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/800/14 ريال می باشد.


3-    

شرکت کنندگان
میبایست مبلغ 000/000/000
/8ریال را بصورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری
بهبهان نزد بانک ملی(بعنوان سپرده شرکت در مناقصه)پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد با
برنده مناقصه :
یکسال شمسی می باشد.


5-    

موضوع کار :


         

جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و تخلیه
در بارانداز شهرداری


         

جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و
پیاده روها


         

لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و
جداول سطح شهر


6-    

میزان کار :  روزانه حدوداً 130 تن زباله می باشد.  


7-    

هزینه انتشار آگهی
ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.


8-    

محل دریافت اسناد و
تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می
باشد.


9-    

مهلت دریافت اسناد :
از مورخه 16/10/99  لغایت 23/10/99 (همه
روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


10-

 مهلت قبول پیشنهادات و تحویل پاکات حداکثر تا
ساعت 13 روزسه شنبه مورخه 07/11/99 می باشد.شرکت کنندگان موظف هستند پاکات (الف-ب-
ج ) را لاک و مهر شده تحویل دهند.


11-

تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون
مناقصه در مرحله اول : ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 08/11/99 می باشد.


12-

برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به
انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.


13-

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مناقصه درج گردیده است .


14-

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر
در با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

                                                                                                                                                                                                         علیرضا بهادری             

                                      شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی