آگهی مناقصه دو مرحله ای(مرحله دوم)


 

شهرداری
بهبهان پیرو آگهی شماره 33836- 15 مورخه 15/10/99 درج در روزنامه سایه تهران مورخه
16/10/99 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل
زباله های شهری، شستشو، تنظیفات و رفت و روب) با قیمت پایه و برآورد
اولیه000/000/800/14 ریال اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند
بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.


 

                            علیرضا بهادری

                             شهردار بهبهان


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی