آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  مرحله اول

شهرداری
بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد مجوز شماره 176-100
شورای اسلامی شهر بهبهان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید
لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط
میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

طول – مساحت

موقعیت مکانی و شرح
مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

فهرست بهاء پایه

حداقل رتبه و رشته

مبلغ تضمین (ریال)

پایان مدت قرارداد و
تحویل پروژه

1

تعریض خیابان
شهیدان شریعتی

1100متر طول

حدفاصل میدان محسنی
تا میدان شهیدان شریعتی


 

000/000/000/31


 

99

5 ابنیه

یا

 راه و باند


 

000/000/550/1


 

15 اسفند ماه 99

2

تعریض خیابان
کمربندی راه و ترابری

1800 مترطول

حدفاصل میدان یادمان تا میدان شهیدان غلامی


 

000/000/000/68


 

99


 

5 ابنیه

یا

 راه و باند


 

000/000/550/6


 

15 اسفند ماه 99

3

احداث پل

کمربندی راه و
ترابری

8 دهانه پل

 با دهانه

 5 و 6 متری

حدفاصل میدان یادمان
تا میدان شهیدان غلامی


 

000/000/000/40


 

99

5 ابنیه

یا

راه و باند


 


 

000/000/000/3


 

15 اسفند ماه 99

4

پارک نارنجستان

مساحت 8/1 هکتار

مجاور میدان مادر

( تامین اجتماعی)


 

000/000/000/60


 

99


 

5 ابنیه


 


 

000/000/000/3


 

15 اسفند ماه 99


1-     

اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ
000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000  بانک ملی بنام شهرداری بهبهان  تسلیم میگردد.


2-     

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.


3-     

هزینه انتشار آگهی ها بر عهده برندگان
مناقصه می باشد.


4-     

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد..


5-     

به پیشنهادهای ارائه شده بصورت
ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.


6-     

 محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


7-     

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
03/08/99 لغایت  11/08/99   (همه روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


8-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روز شنبه مورخه 24/08/99 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)


9-     

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون معاملات : ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 25/08/99 می باشد.


10-  

 برندگان اول و دوم مناقصه
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


11-  

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


12-   

متقاضیان
میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6-
52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                              
                                                          

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         علیرضــا بهادری

                                                                                                                                       شهردار بهبهان

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی