آگهی مزایده عمومی نوبت دوّم – مرحله اول 


 

شهرداری
بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 13 مورخه 25/04/99 شورای محترم اسلامی شهر
بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری
از
جایگاه فروش گاز CNG شاهد اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر
مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به
شهرداری واحد امورقراردادها مراجعه نمایند.


1-    

اسنادمزایده درمقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) بحساب شماره 310003349000 بانک ملی بنام شهرداری
بهبهان تسلیم میگردد


2-   

مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه)
ماهیانه : 000/000/300 ريال.


3-    

شرکت کنندگان می
بایست مبلغ 000/000/
180 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با
اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز
نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.


4-   

مدت قرارداد با برنده مزایده : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد.


5-   

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.


6-   

در شرایط برابر و یکسان اولویت با
شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.


7-   

محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات:
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها


8-   

مهلت دریافت اسناد : از مورخه 12/06/99 لغایت 19/06/99 


9-   

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 01/07/99
می باشد.


10-           

تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون
مزایده : ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 02/07/99 می باشد.


11-

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .


12-

متقاضیان می توانند جهت
کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس
حاصل نمایند.


 

                                         علیرضا بهادری               

                                           شهـردار بهبهان

رونوشت :


        

شورای محترم اسلامی شهر بهبهان جهت
استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی


        

امور مالی                -امور قراردادها             -مهندس مسعود صنعتی                  


        

روابط عمومی درج در پایگاه
اطلاع رسانی شهرداری بهبهان 


        

مهندس تورج صمیمی                 


        

 –      نماینده
مطبوعات آقای  بهبهانی جهت اطلاع و درج در روزنامه
سایه تهران  مورخه 12/06/99
                         


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی