آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – مرحله اول 


 

شهرداری
بهبهان به استناد بند
8 صورتجلسه شماره 3 مورخه 03/02/99 شورای محترم اسلامی شهر،در نظر دارد درخصوص پروژه پخش و
متراکم نمودن آسفالت
خیابانها و معابر سطح شهر بهبهان از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب
پیمانکار اقدام نمایدلذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید
و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.


1-   

موضوع کار : پخش و متراکم نمودن آسفالت خیابانها و
معابر سطح شهر بهبهان  به میزان 000 50 تُن
می باشد.
  


2-   

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/
000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره
3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.


3-   

مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه):
000/834/177/8  ريال می باشد.


4-   

شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/891/408
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3  ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده
شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در
مناقصه) پرداخت نماید. ضمناً هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده
مناقصه می باشد.


5-   

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار میباشد وبرنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین واعلام
خواهدشد


6-   

محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


7-   

مهلت دریافت اسناد : از مورخه 05/05/99  لغایت 12/05//99  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


8-   

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 13 روز  شنبه
مورخه 25/05/99 می باشد.


9-   

تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون
مناقصه : ساعت 11 صبح روز یکشنبه  مورخه   26/05/99 می باشد.


10-           

برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه
حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.


11-           

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به
معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است  و متقاضیان
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222
واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.


 


 

                               علیرضا بهادری             

                          سرپرست شهرداری بهبهان

رونوشت :


        

شورای محترم اسلامی شهر بهبهان
به پیوست یک نسخه از آگهی مربوطه جهت استحضار


        

مهندس صمیمی عضو کمیسیون
معاملات جهت استحضار


        

روابط عمومی جهت اطلاع و درج در
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان  و نصب
پلاکارد درسطح شهر


        

آقای سلامت دوم جهت اطلاع و درج
در روزنامه حسبان 05/05/99


        

حراست جهت اطلاع              –  امور
مالی جهت اطلاع                         – امور قراردادها جهت اطلاع                                      

                                                                                                                                                                    


 


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی