آگهی مزایده عمومی نوبت سوم – مرحله اول 

شهرداری بهبهان به
استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه 98/02/29 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 2779/1/4433
مورخه 98/03/21 کمیته تطبیق فرمانداری
در نظر دارد
از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و
تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام
نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه
اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری
بهبهان مراجعه نمایند.


1- 

اسناد
مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب
شماره
3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.


2-  

مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/408 ريال می باشد.(
قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد)


3- 

شرکت
کنندگان می بایست مبلغ 000/
600/489 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با
اعتبار 3  ماهه باشد)یا بصورت واریز نقدی
بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده
شرکت در مزایده) پرداخت نماید.


4-  

مدت قرارداد : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد .


5-  

موضوع کار:حفظ ونگهداری کلیه ابنیه فنی،ساختمان وتأسیسات
کشتارگاه ومدیریت اجرای کشتار،حمل وتوزیع گوشت درسطح شهر بهبهان


6-  

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.


7- 

شهرداری
در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام
یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به
جمیع جهات اعلام میگردد.


8-  

 محل دریافت اسناد و تحویل
پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


9-  

 مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
98/10/29 لغایت98/11/07 (همه
روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


10- 

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روزیکشنبه مورخه98/11/20
میباشد(همه روزه
به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


11- 

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز دوشنبه مورخه
98/11/21می باشد.


12- 

 برندگان اول و دوم مزایده
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


13- 

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .


14-

متقاضیان
می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

                                                        حمیدرضا ورزشی

                                                          شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی