آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول 


 

شهرداری
بهبهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات
مربوط به آن در سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از
کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه حفظ و نگهداری فضای
سبز شهری و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دعوت می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری
مراجعه نمایند.


1-   

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه)
ماهیانه : 4000/000/000 ريال می باشد.


3-   

شرکت کنندگان می بایست مبلغ 2/400/000/000ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب
سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت
در مناقصه) پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد .


5-    

موضوع کار : حفظ و نگهداری
تمامی فضای سبز سطح شهر بهبهان


6-    

حجم کل عملیات بالغ بر 88 هکتار
(بصورت پراکنده) می باشد.


7-    

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می
باشد.


8-    

شهرداری در رد یا
قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده وبرنده مناقصه به تشخیص کارفرما وباتوجه به
جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد


9-    

محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات:
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


10- 

مهلت
دریافت اسناد : از مورخه 98/08/11 لغایت 98/08/20 
(همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)


11- 

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخه 98/09/02 می باشد.
(همه روزه به جز روزهای
جمعه و تعطیلات رسمی)


12- 

تاریخ
بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 98/09/03 می باشد.


13- 

برندگان
اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به
نفع دولت ضبط خواهد شد.


14- 

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


15- 

متقاضیان
میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امورقراردادها
تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا  ورزشی

  شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی