آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول 


 

شهرداری
بهبهان در نظردارد به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 12 شورای اسلامی شهر و همچنین
تاییدیه کمیته تطبیق فرمانداری به شماره4433/1/4767، از طریق مناقصه عمومی ،
ساماندهی ، حفظ و نگهداری  سرویس های بهداشتی سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد
شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط دعوت به عمل می شود
جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه
نمایند.


1-   

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی
بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه)
ماهیانه : مبلغ 90/000/000 ریال می باشد.


3-   

شرکت کنندگان می بایست مبلغ
30/000/000 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره
3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3
ماه می باشدکه در صورت رضایت شورا و شهرداری قابل تمدید می باشد .


5-   

موضوع کار : ساماندهی ، حفظ و
نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر شامل خرید مایحتاج ، نگهداری ، آماده به کار
بودن ، حفظ و حراست ، نظافت ، تعمیرات ابنیه و تاسیسات سرویس های بهداشتی سطح شهر
میباشد .


6-    

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می
باشد.


7-    

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار بوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما وبا توجه به جمیع جهات تعیین خواهد
شد.


8-   

به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء
مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.


9-    

محل دریافت  وتحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری
بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


10- 

مهلت
دریافت اسناد : از مورخه 98/06/02 لغایت 98/06/09 (همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)


11-

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخه98/06/23 می باشد. (همه روزه به
جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


12- 

تاریخ
بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 98/06/24 می باشد.


13- 

برندگان
اول،دوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت
ضبط خواهد شد.


14- 

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


15- 

متقاضیان
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221
واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

  شهردار بهبهان


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی