آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به
استناد بند 
1صورتجلسه شماره 4 شورای محترم اسلامی
شهر ، در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور
خدمات شهری
(جمع
آوری و حمل زباله های شهری، تنظیفات، شستشو و رفت و روب شهر)
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد
شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می
شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.


1-   

اسناد مناقصه در
مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره
2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می
گردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه
(برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/
000/7  ريال می باشد.


3-   

شرکت کنندگان میبایست
مبلغ 000/000/
400/8ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3  ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان
نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد با
برنده مناقصه :
یکسال شمسی می باشد.


5-    

موضوع کار :


         

جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و تخلیه
در بارانداز شهرداری


         

جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و
پیاده روها


         

لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و
جداول سطح شهر


6-    

میزان کار :  روزانه حدوداً 120 تن زباله می باشد.  


7-    

هزینه انتشار آگهی
ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده
مناقصه می باشد.


8-    

شهرداری در رد یا
قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرماوباتوجه به جمیع
جهات تعیین واعلام خواهد شد.


9-   

به پیشنهادهای ارائه
شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده  و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


10- 

محل دریافت اسناد :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


11- 

محل تحویل پیشنهادات
: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.


12- 

مهلت دریافت اسناد :
از مورخه 08/05/98  لغایت 15/05/98
(همه روزه به جز روزهای
جمعه و تعطیلات رسمی)


13-    

 مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ به مناقصه
حداکثرتاساعت12روزیکشنبه مورخه27/05/98می باشد.
(همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)


14- 

تاریخ بازگشایی
پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 28/05/98 می باشد.


15- 

برندگان اول و دوم
مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط
خواهد شد.


16- 

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مناقصه درج گردیده است .


17- 

متقاضیان می توانند
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد
امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

 

                               حمیدرضا
ورزشی
          

                                                                                                                                 شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی