آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم – مرحله اول 


 

شهرداری
بهبهان در نظر دارد به استناد بند  3  صورتجلسه شماره 1 شورای اسلامی شهر و همچنین
تاییدیه شماره 3592/1/4433کمیته تطبیق فرمانداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی
عملیات اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات
جغرافیایی
GIS   شهرداری بهبهان را از
اعتبارات جاری سال 98 به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای
واجد شرایط دارای رتبه 1یا 2 از شورای انفورماتیک و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از
سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار معتبر و مرتبط و قابل
ارائه دعوت به عمل می آید جهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به امور
قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.


1-   

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004  بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین
خوزستان تسلیم می گردد.


2-     

مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): مبلغ
000/000/000/30 ریال می باشد.


3-   

شرکت کنندگان می بایست مبلغ
000/000/000/3 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار
3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به
حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت
در مناقصه) پرداخت نماید.


4-     

مدت قرارداد با برنده مناقصه : 24  ماه شمسی می باشد.


5-     

موضوع کار : ممیزی و ایجاد بانک
اطلاعات جغرافیایی


6-     

هزینه
انتشار آگهی به هر تعداد نوبت  بر عهده برنده
مناقصه می باشد.


7-   

تجربه
انجام پروژه مشابه در حداقل 10 شهرداری کشور در 5 سال گذشته برای پیشنهاد دهنده
امتیاز ویژه در برخواهد داشت (ارائه رضایت نامه از کارفرما در کسب امتیاز موثر
خواهد بود)


8-     

شرکت
کنندگان میبایست توان مالی و اجرایی پروژه از حیث امکانات ،تجهیزات و نیروی کار
مجرب را دارا باشند.


9-   

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان
با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت
پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه
به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.


10- 

به
پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین
پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.


11-  

محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


12-  

محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.


13-  

مهلت دریافت اسناد : از مورخه  12/05/98  لغایت  19/05/98(همه روزه
به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


14-  

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 02/06/98 می باشد
. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


15-  

تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری
کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 03/06/98 می باشد.


16-  

برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه
حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.


17-  

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


18-  

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات
بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس
حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

  شهردار بهبهان


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی