1. آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول 

  شهرداری بهبهان به استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه 29/02/98 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 2779/1/4433 مورخه 21/03/98 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

  1-    اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

  2-     مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/650 ريال می باشد.( قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد)

  3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/780 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

  4-     مدت قرارداد : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد .

  5-     موضوع کار:حفظ ونگهداری کلیه ابنیه فنی،ساختمان وتأسیسات کشتارگاه ومدیریت اجرای کشتار،حمل وتوزیع گوشت درسطح شهر بهبهان

  6-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

  7-    شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

  8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  9-      محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

  10-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

  11-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه  25/04/98 لغایت 02/05/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

  12-   مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روزدوشنبه مورخه14/05/98 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

  13-   تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخه 15/05/98 می باشد.

  14-   برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

  15-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

  16- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 52726174-061  داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

                                    حمیدرضا ورزشی

 2.                      
                 شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  خانهمیز خدمت137شهرسازی