آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول

شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 4 شورای محترم اسلامی شهر ، در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله های شهری، تنظیفات، شستشو و رفت و روب شهر) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.
1- اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.
2- مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/000/7 ريال می باشد.
3- شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/400/8 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.
4- مدت قرارداد با برنده مناقصه : یکسال شمسی می باشد.
5- موضوع کار :
– جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و تخلیه در بارانداز شهرداری
– جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و پیاده روها
– لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و جداول سطح شهر
6- میزان کار : روزانه حدوداً 120 تن زباله می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
9- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
11- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.
12- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 17/04/98 لغایت 24/04/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
13- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 12 روزشنبه مورخه 05/05/98 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
14- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 روز یکشنبه مورخه 06/05/98 می باشد.
15- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.
16- برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.
17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
18- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی