آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول-مرحله دوم

شهرداری
بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های
مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان
مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط
واگذار نماید
لذا کلیه
پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام
نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

کد طرح

موقعیت مکانی و شرح
مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

رشته و نوع فهرست بها

حداقل رتبه و رشته

مبلغ تضمین (ریال)

اعتبار مصوب پروژه

 (میلیون ریال)

مدت اعتبار پیشنهاد

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

ساماندهی مسیل
موسوم به حرحرک

1502001 ض 064

حد فاصل پل زیدون
تا

 پل شهربانی (سابق)

505/415/796/18

ابنیه 97

5 آب

یا

ابنیه

550/641/879/1

10000

2 ماه

  8         ماه

ساده

 

2

ساماندهی ادامه
مسیل خاراشتری

مسیل شماره 2

1502001 ض 064

حد فاصل کوی حجت به
سمت پارک آزادگان

531/172/920/33

آبیاری زهکی

5 آب

یا

ابنیه

253/017/392/3

10000

2 ماه

12   ماه

ساده

3

ساماندهی مسیل آبخروار

شماره 3 موسوم به محله مشد    

1502001 ض 064

حد فاصل پل سنگری
تا

 پل شهرداری (محل مشد)

020/534/812/28

ابنیه 97

5 آب

یا

ابنیه

402/253/881/2

10000

2 ماه

  9   ماه

ساده

4

ایجاد توسعه معابر شهری 1397

1502001 ض 064

زیرسازی،آسفالت و
روکش خیابانها و گذرهای محروم

000/000/500/14

راه و باند 97

4 راه

000/000/450/1

15000

2 ماه

   3   ماه

ساده

5

فاز دوم جایگاه دفن بهداشتی مهندسی زباله شهر بهبهان

1502001 ض 064

کیلومتر 13 جاده بهبهان-شیراز

119/387/029/6

راه و باند 97

5 راه

711/938/602

5931

2 ماه

  6  
ماه

ساده

1-      اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.

2-    شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.

3-      هزینه انتشار آگهی ها بر عهده
شهرداری می باشد.

4-      شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد..

5-      به پیشنهادهای ارائه شده بصورت
ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

6-        محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7-      مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
18/01/98   لغایت 25/01/98  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8-        مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روز شنبه مورخه 08/02/98 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)

9-        تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز یکشنبه مورخه 09/02/98 می باشد.

10-    تاریخ انتشار نوبت اول
:18/01/98  – تاریخ انتشار نوبت دوم : 21/01/98

11-      برندگان اول و دوم مزایده
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.

12-      سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

13-     متقاضیان
میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6-
52726174-061  داخلی 222 تماس حاصل
نمایند.                                                                              
                                                          

                                                                                                                                                       
حمیدرضا
ورزشی

                                                                                                                                                                شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی