آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول

شهرداری
بهبهان به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 19 مورخه 25/06/97 شورای محترم اسلامی شهر
و بند 1 نامه شماره 6594/1/4433 مورخه 04/07/97 کمیته تطبیق فرمانداری محترم
بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری
از جایگاه فروش گاز
CNG واقع در مجاورت پارک بعثت اقدام نماید. لذا از
کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می
آید جهت دریافت اسناد مزایده به امورقراردادها شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1- اسناد
مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب
شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم
می گردد.

2-مبلغ قیمت پایه مزایده (برآورد
اولیه) اجاره ماهیانه : 000/000/220 ريال.

3- شرکت
کنندگان می بایست مبلغ 000/000/150 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه
بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به
صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد.

5-نوع کار : بهره برداری از جایگاه
فروش گاز
CNG واقع در مجاورت
پارک بعثت

6-هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی
جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نویت بر عهده برنده مزایده می باشد.

7- شهرداری
در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد
که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید .

8- به
پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص، مشروط،نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده،فاقد برآورد
قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از
انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9-در شرایط برابر و یکسان اولویت با
شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.

10-محل دریافت اسناد :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-محل تحویل پیشنهادات :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-مهلت دریافت اسناد : از
مورخه 11/07/97 لغایت 18/07/97 (همه روزه
به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) می باشد.

13- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده
حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 24/07/97
می باشد. (همه روزه به جز روزهای
جمعه و تعطیلات رسمی)

14-تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 25/07/97 می باشد.

15-جهت دریافت اسناد می
بایست اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و
همچنین گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه
گردد.

16- برندگان
اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مزایده درج گردیده است .

18- متقاضیان
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهرداربهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی