آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول

شهرداری
بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 19 مورخه 03/02/97 شورای محترم اسلامی شهر،
در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی،
ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور
میدان ارجان و اجرای حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان
مراجعه نمایند.

1-اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بنام
تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه:
000/500/71 ريال می باشد.

3-شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/43
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب
شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در
مزایده) پرداخت نماید.

4-مدت قرارداد : یک سال شمسی (معادل
12 ماه شمسی) می باشد که در صورت رضایت دستگاه نظارت سالیانه قابل تمدید می باشد.

5- موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری
کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار و حمل و توزیع
میوه و تره بار
در سطح شهر
بهبهان

6-هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.

7-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام
پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از
پیشنهادات را رد نماید .

8-به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ
تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی
برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 10/07/97 لغایت 18/07/97
(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا
ساعت 14 روز شنبه مورخه 14/05/96 می باشد.
÷

13- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده
: ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 15/05/96 می باشد.

14- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به
انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مزایده درج گردیده است .

16- متقاضیان
می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و
دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی