آگهي مزايده عمومی
فروش خودرو (
نوبت اول مرحله
اول)

شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به فروش 2 دستگاه خودرو با
مشخصات درج شده در جدول ذیل اقدام نماید .

1-اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-موضوع مزایده :

ردیف

نوع خودرو

مد ل

شماره خودرو

تیپ

قیمت پایه(ریال)

1

اتومبیل وَن

1394

ایران

38

316 ع 41

جوی لانگ HKL6540E4

000/000/100/1

2

وانت دوکابین(پیکاب)

1396

ایران

14

467 ع 79

پارس خودرو 4WD

000/000/770

3- شرکت
کنندگان میبایست جهت
خودرو وًن مبلغ 000/000/110 ریال و
جهت
خودرو وانت دوکابین مبلغ 000/000/77 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی
با اعتبار 3 ماهه) یا بصورت واریز نقدی
بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده
شرکت در مزایده ) پرداخت نماید.

4- پیشنهاد
قیمت به ازاء هر دستگاه خودرو ، باید در پاکت جداگانه و لاک و مهر شده با قید نوع
خودرو پشت پاکت ارائه گردد.

5- قیمت
پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه مزایده باشد .

6- کلیه
هزینه های نقل و انتقال ، مالیات ، عوارض قانونی ، اخذ خلافی به عهده برنده مزایده
خواهد بود .

7- برنده
مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک هفته ، مبلغ خودرو را نقداً به حساب شهرداری بهبهان
واریز نماید.

8- هزینه
انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر
عهده برنده مزایده میباشد.

9- شهرداری
در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه
به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

10- به
پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- محل
دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می
باشد.

12- محل
تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می
باشد.

13- مهلت
دریافت اسناد : از مورخه 16/05/97 لغایت 24/05/97
(همه روزه به جز روزهای جمعه
و تعطیلات رسمی)

14-مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تاساعت
12 روزسه شنبه مورخه 06/06/97 میباشد.(همه
روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

15- تاریخ
بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 روز چهارشنبه مورخه 07/06/97 میباشد.

16- برندگان
اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مزایده درج گردیده است .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات
بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس
حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار
بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی