آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

 

شهرداری
بهبهان در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه شماره 40 مورخه 01/11/96 شورای
اسلامی شهر بهبهان از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی
انسانی اقدام نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای گواهینامه صلاحیت کار
پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری (مورد تایید و صادره از سوی
وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )دعوت میگردد جهت خرید و دریافت فرم شرکت در
مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

1-   اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی
بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-    مبلغ برآورد اولیه تقریبی( ماهیانه )
: 468/688/603/7  ريال می باشد.

3-   شرکت کنندگان می بایست مبلغ 081/213/562/4
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) ، وثیقه ، اوراق بهادار(سفته) یا به
صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد

5-    موضوع کار : تامین نیروی انسانی
شهرداری بهبهان

6-    میزان کار : 224 نفر

7-    هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد
نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار میباشد برنده مناقصه به تشخیص کارفرما وبا توجه به جمیع جهات تعین و اعلام
خواهد شد.

9-   به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء
مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10-  محل
دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می
باشد.

11-  محل
تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می
باشد.

12-  مهلت
دریافت اسناد : از مورخه 29/11/96 لغایت 07/12/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)

13-  مهلت
قبول پیشنهادات وپاسخ به مناقصه حداکثرتاساعت14روز شنبه مورخه 19/12/96 میباشد(
همه روزه به جز روزهای
جمعه و تعطیل رسمی
)

14-  تاریخ
بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 20/12/96
می باشد.

15- جهت
دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از
طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه
اجتماعی ارائه گردد.

16-  برندگان
اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است
.

18-  متقاضیان
میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با لفن 6-52726174-061 واحد امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

 شهردار بهبهان

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی