آگهی فراخوان
مناقصه عمومی نوبت اول
مرحله اول

شهرداری بهبهان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی
خود را که باستناد موافقتنامه های رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان
مشروحه در جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط
واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می شود با ارائه
: 1) اساسنامه، آگهی تأسیس،اظهارنامه شرکت، گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره
تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

2) واریز مبلغ 000/500 ریال
(غیرقابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان و
ارائه فیش واریزی از تاریخ18/11/96 لغایت مورخ26/11/96 به واحد امور قراردادهای
شهرداری بهبهان به آدرس خیابان طالقانی- شهرداری بهبهان- واحد امور قراردادها
مراجعه نمایند. قابل ذکر است در صورت تائید اسناد ارائه شده شرکتها توسط واحد امور
قراردادها، به واجدین شرایط اسناد مناقصه ارائه می گردد. ضمناً به استناد بند «ث»
ماده 26 آئین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی قانون برگزاری مناقصات،
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد شرکت در انواع مناقصه، موارد ترک تشریفات و عدم
الزام برگزاری مناقصه را دارند باید پس از تکمیل فرآیند ثبت نام در پایگاه اطلاع
رسانی مناقصات کشور، کد کاربری خود را به دستگاه مناقصه گزار اعلام نمایند.


3) شرکت کنندگان می بایست مبلغ ضمانت نامه بانکی
(ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا بصورت واریز

نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید

4)
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود
محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهاد را رد نماید و به هیچ وجه مقید به
پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضای پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت
پیشنهادی ندارد و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی ، لزوماً برنده مناقصه نبوده و
برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

5) به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم ،مخدوش،فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده در آگهی برسد،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6) محل دریافت اسناد و تحویل
پیشنهادات : بهبهان- خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان- واحد امور قراردادها می
باشد.

7) مهلت دریافت اسناد : از مورخه 18/11/96
لغایت26/11/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8) مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به
مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روزچهارشنبه مورخه9/12/96 می باشد.

9) تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری
کمیسیون مناقصه : ساعت11صبح روز پنج شنبه 10/12/96 می باشد.

10) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به
معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

12) متن آگهی مناقصه در شبکه اطلاع
رسانی شهرداری بهبهان به آدرس :
www.shahrdaribehbahan.ir و پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس /ir .mporg . iets // : http درج گردیده است.

13) متقاضیان
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.


                                                                                   حمیدرضا ورزشی

                                                                                    شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی