شهرداری
بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر،
در نظر دارد امور مربوط به
تفکیک پسماند از مبدأ (
جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر ) به صورت سیار و ثابت


طراحی، ساخت یا خرید، نصب و راه اندازی تأسیسات خط پردازش 150 تنی پسماندهای خشک


طراحی، ساخت یا خرید، نصب و راه اندازی خط تولید کود آلی (کمپوست) با ظرفیت اسمی
150 تن و قابل افزایش تا ظرفیت 250 تن در روز

را
از طریق آگهی مشارکت به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذارنماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی
و شرکتهای واجد صلاحیت و مرتبط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مشارکت به
امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.


1-    

آگهی مشارکت در مقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی
بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.


2-    

قیمت پایه حجم کل سرمایه گذاری مبلغ
000/860/692/17 ریال می باشد.


3-    

آورده شهرداری : بهره برداری از  زمین موردنیاز جهت استقرار دستگاه ها به میزان 10
هکتار و انشعاب برق دیماند، عوارض شهرداری، مجوز بهره برداری و تامین پسماند مخلوط
موردنیاز تا میزان تقریبی 120 تن در روز در طول مدت بهره برداری


4-    

آورده سرمایه گذار :


·       

آورده سرمایه گذار در تفکیک پسماند
از مبداء :
ارائه پکیج جامع فرهنگی و آموزش شهروندی، ارائه لیست
تجهیزات و          ماشین آلات


·       

آورده سرمایه گذار در ساخت و راه
اندازی تاسیسات خط پردازش 150 تنی پسماندهای خشک : طراحی و  احداث سوله، ساختمان اداری به مساحت موردنیاز،
سرویس بهداشتی، آزمایشگاه ، کلیه ساختمانهای مورد نیاز و فنس کشی اطراف، ساخت یا
خرید، تهیه ملزومات، نصب و راه اندازی کارخانه پردازش پسماندهای خشک


·       

آورده سرمایه گذار در پردازش و
تولید کود آلی :  مطالعه، طراحی، ساخت یا
خرید، نهیه ملزومات، نصب و راه اندازی خط تولید کود آلی (کمپوست)


5-    

مدت زمان اجرای پروژه : سرمایه گذار
باید ظرف مهلت حداکثر 12 ماه اقدام به احداث و راه اندازی کارخانه بازیافت نماید.


6-    

شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/643/884
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده
شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در
مزایده) پرداخت نماید.


7-    

هزینه انتشار آگهی مشارکت به هر
تعداد نوبت بر عهده برنده می باشد.


8-    

کمیسیون عالی معاملات شهرداری در رد
یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و برنده
به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.


 


9-    

به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص،
مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


10- 

 محل
دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می
باشد.


11- 

 محل
تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می
باشد.


12- 

 مهلت
دریافت اسناد : از مورخه  27/10/96 لغایت 04/11/96
(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


13- 

مهلت
قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه  16/11/96 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه
و تعطیلات رسمی)


14- 

 تاریخ
بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخه 17/11/96
می باشد.


15- 

 برندگان
اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.


16- 

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مشارکت درج گردیده است .


17- 

متقاضیان
می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن             
52726174-061 داخلی 221 واحد
امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

                                                                         حمیدرضا
ورزشی
              

    شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی