آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول  
 
شهرداری بهبهان به استناد بند 5 صورتجلسه شماره 9 مورخه 21/03/96 شورای محترم اسلامی شهر و بند 5 نامه شماره 2967/1/4433 مورخه 04/04/96 کمیته تطبیق فرمانداری محترم بهبهان، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG واقع در مجاورت پارک بعثت اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امورقراردادها شهرداری بهبهان مراجعه نمایند. 
اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد. 
مبلغ قیمت پایه مزایده (برآورد اولیه) اجاره ماهیانه : 000/000/150 ريال. 
شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/90 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید. 
مدت قرارداد با برنده مزایده : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد.
نوع کار : بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG واقع در مجاورت پارک بعثت 
هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نویت بر عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید . 
به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد. 
در شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکتهای بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد.
محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد. 
محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : از مورخه 18/04/96 لغایت 25/04/96  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) می باشد.
 مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 07/05/96 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 08/05/96 می باشد.
جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه گردد.
برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند. 
 
 
           مسعود دایی زاده   
                         سرپرست شهرداری بهبهان
 
 
رونوشت :
شورای محترم اسلامی شهر بهبهان به پیوست یک نسخه از شرایط آگهی مربوطه جهت استحضار
مهندس صمیمی عضو کمیسیون معاملات جهت استحضار 
روابط عمومی جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان  ونصب پلاکارد درسطح شهر
سرکار خانم شیردل جهت درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر
واحد کامپیوتر مسئول سامانه نظارت بر آگهی ها جهت درج در سامانه 
آقای خلیجی نماینده مطبوعات جهت درج در روزنامه طلوع مورخه 15/04/96
مهندس مسعود صنعتی جهت اطلاع 
حراست جهت اطلاع
امور مالی جهت اطلاع  
امور قراردادها جهت اطلاع                                      
 
 
اقدام کننده : امور قراردادها 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی