همیاران شهرداری بهبهان:
آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول  
شهرداری بهبهان به استناد بند 23 صورتجلسه شماره 2 مورخه 03/02/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ارجان و اجرای حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند. 
اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد. 
مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/60 ريال می باشد.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/36 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید. 
مدت قرارداد : یک سال شمسی (معادل 12 ماه شمسی) می باشد که در صورت رضایت دستگاه نظارت سالیانه قابل تمدید می باشد.
موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار و حمل و توزیع میوه و تره بار در سطح شهر بهبهان
هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید . 
به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد. 
 محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
 محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.
 مهلت دریافت اسناد : از مورخه 24/03/96 لغایت 31/03/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 14/04/96 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخه 15/04/96 می باشد.
 برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .
متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 تماس حاصل نمایند. 
            مسعود دایی زاده   
                           سرپرست شهرداری بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی