Mohsen:
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول  
شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 1071484 مورخه 14/12/95 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات تأمین آب خام فضای سبز شهر بهبهان – اجرای پروژه احداث شبکه آب خام پارکهای شاهد، دانشجو، بعثت، بلوار امام خمینی(ره) از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح 268ض1502001 را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای رتبه 5 در رشته راه و باند و ابنیه یا آب دعوت به عمل می آید جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. 
اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد. 
مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): 000/000/200/3  ريال می باشد.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/160 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید. 
مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3 ماه (سه ماه شمسی) می باشد.
حجم کل عملیات اجرای شبکه آبیاری تحت فشار به طول : 16000 متر  
موضوع کار : عملیات تأمین آب خام فضای سبز شهر بهبهان – اجرای پروژه احداث شبکه آب خام پارکهای شاهد، دانشجو، بعثت، بلوار امام خمینی(ره) 
شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد. 
به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد. 
محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.
مهلت دریافت اسناد : از مورخه 03/03/96 لغایت 10/03/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
 مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 24/03/96 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخه 25/03/96 می باشد.
جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند. 
      مسعود دایی زاده
سرپرست شهرداری بهبهان
رونوشت : 
شورای محترم اسلامی شهربهبهان به پیوست یک نسخه از شرایط آگهی مربوطه جهت استحضار
مهندس صمیمی عضو کمیسیون معاملات جهت استحضار 
روابط عمومی جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان  ونصب پلاکارد درسطح شهر
سرکار خانم شیردل جهت درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر
واحد کامپیوتر مسئول سامانه نظارت بر آگهی ها جهت درج در سامانه 
مهندس قاسم پور جهت اطلاع
آقای خلیجی جهت اطلاع و درج در روزنامه 
احسانی فر ذیحساب طرح عمرانی جهت اطلاع 
حراست جهت اطلاع
امور مالی جهت اطلاع  
امور قراردادها جهت اطلاع                                      
  
                                     اقدام کننده : امورقراردادها

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی