آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول فروش میزان سهام خود در خیابان جدیدالاحداث حدفاصل «گود بقال-

شهرداری
بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 33 مورخه 14/10/95 شورای محترم اسلامی شهر،
در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش میزان سهام خود در خیابان
جدیدالاحداث حدفاصل «گود بقال- خیابان عدالت- خیابان معلم» اقدام نماید. لذا از
کلیه شرکت کنندگان دارای صلاحیت معتبر دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده
به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.


1- 

اسناد
مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب
شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.


2-  

مبلغ قیمت پایه: 000/400/669/103
ريال می باشد.


3- 

شرکت
کنندگان می بایست مبلغ 000/940/366/10 ریال را
به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب
شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده)
پرداخت نماید.


4-  

مدت قرارداد : یک ماه شمسی می باشد. 


5- 

موضوع
کار : فروش زمین تجاری سهم شهرداری در فاز 1 و 2 خیابان آیت الله وحید بهبهانی و احداث
خیابان جدید الاحداث از خیابان گود بقال تا خیابان عدالت و خیابان معلم در دو فاز
که بطولهای 286 متر و 293 متر و عرض 40 متر که عمق تجاری 10 متر از هر طرف با
کاربری تجاری طبق هماهنگی با شهرداری باتوجه به قرارداد فی مابین سرمایه گذار
اولیه با شهرداری اقدام می شود.


6- 

شخص
برنده می بایستی ظرف مدت یک هفته پس از برنده شدن نسبت به پرداخت مبلغ 50% از
میزان کل سهام شهرداری به حساب شهرداری واریز نماید و 50% مابقی ظرف مدت یک ماه پس
از عقد قرارداد می بایستی به شماره حساب شهرداری واریز شود.


7-  

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.


8- 

شهرداری
در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می
دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید .


9- 

به
پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد
برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس
از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.


10-         

 محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور
قراردادها می باشد.

 


 


11-         

 محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان،
دبیرخانه شهرداری می باشد.


12-         

 مهلت دریافت اسناد : از مورخه 11/12/95 لغایت 19/12/95 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


13-    

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 6/1/96 می باشد. (همه روزه به
جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


14-         

 تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز دوشنبه
مورخه 7/1/96 می باشد.


15-    

 برندگان
اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.


16-         

 سایر
اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب
اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با
تلفن 6- 52726174-061 تماس حاصل 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی