آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول جذب پیمانکار جهت تأمین نیروی انسانی

شهرداری
بهبهان به استناد بند 6 صورتجلسه شماره 35 مورخه 25/10/95 شورای محترم اسلامی شهر
بهبهان، در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت تأمین نیروی
انسانی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر
از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم
شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

1- اسناد
مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب
شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه
: 355/362/999/3 ريال می باشد.

3- شرکت
کنندگان می بایست مبلغ 413/617/399/2 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه
بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به
صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد (که در صورت رضایت کارفرما، قرارداد قابل تمدید
میباشد.)

5-موضوع کار : تأمین نیروی انسانی شهرداری
بهبهان

6-میزان کار: 226 نفر

7-هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8- شهرداری
در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می
دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد
خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را
ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده
مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد.

9- به
پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد
برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس
از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 29/10/95
لغایت 06/11/95 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13- مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 18/11/95 می باشد. (همه روزه
به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری
کمیسیون مناقصه : ساعت 13 ظهر روز سه شنبه مورخه 19/11/95 می باشد.

15-جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه
شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه
تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

16-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر
گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد.

17-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است
.

18-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات
بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل
نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی