آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت تکمیل، تجهیز و بهره بر

شهرداری
بهبهان بر اساس ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و نامه شماره 568563
مورخه 30/3/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در نظر دارد از طریق
مزایده عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پارک بانوان
واقع در میدان غدیر، ابتدای کوی ماهور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد
شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می
آید جهت دریافت اسناد مزایده به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.

1- اسناد
مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب
شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-مبلغ قیمت پایه اجاره ماهیانه : 000/000/70
ريال می باشد.

3- شرکت
کنندگان می بایست مبلغ 000/000/42 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه
بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به
صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد (که در صورت رضایت کارفرما، قرارداد قابل تمدید
میباشد.)

5- موضوع
کار : تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پارک بانوان ( مساحت کل پارک 10000 مترمربع، عرصه سوله ورزشی
سرپوشیده 1250 مترمربع، دارای سایت اداری و رختکن حمام به مساحت 137 مترمربع ،
نگهبانی و سرویس بهداشتی به مساحت 25 مترمربع و پیست دوچرخه سواری)

6- شخص
برنده مزایده باید در هنگام انعقاد قرارداد مبلغ 000/0000/000/1 ریال را به عنوان
ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار تحویل شهرداری نماید.

7-هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.

8- شهرداری
در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می
دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد
خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را
ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مزایده نبوده و برنده مزایده
به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد.

9- به
پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد
برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس
از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12- مهلت دریافت اسناد : از
مورخه 5/08/95 لغایت 12/08/95 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه
مورخه 24/08/95 می باشد. (همه روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده
: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخه 25/08/95 می باشد.

15- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین
آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت
معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

16- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به
انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج
گردیده است .

18-متقاضیان می توانند جهت
کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها
تماس حاصل نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی