آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری

شهرداری
بهبهان به استناد بند 9 صورتجلسه شماره 23 مورخه 1/7/93 شورای محترم اسلامی شهر و نامه
شماره 5165/1/4433 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان، در نظر دارد از طریق مناقصه
عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله
های شهری، تنظیفات، شستشو و رفت و روب شهر) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد
شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می
شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای شهرداری مراجعه
نمایند.

1- اسناد
مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب
شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه)
ماهیانه : 3/000/000/000 ريال می باشد.

3- شرکت
کنندگان می بایست مبلغ 1/800/000/000ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه
بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به
صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003349000 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به
عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک
سال (12 ماه شمسی) می باشد (که در صورت رضایت کارفرما، قرارداد قابل تمدید
میباشد.)

5- موضوع
کار : واگذاری امور خدمات شهری؛جمع آوری و حمل زباله های شهری از مبدأ به مقصد
تعیین شده توسط شهرداری، شستشوی و رفت و روب شهر، تمیز کردن خیابانها و پیاده
روها، تمیز کردن جوی و جداول روباز، لایروبی، لجن برداری، آهک پاشی جهت گندزدایی
از جداول روباز، تأمین ماشین آلات و ادوات موردنیاز قرارداد شامل جنتکس، لجن کش،
ماشینهای شستشوی سنگهای کنار خیابان، لودر تراکتوری، جدول شوی، گاری، سطل زباله و
… به عهده پیمانکار می باشد.

6-میزان کار: تقریبی 42000 تن

7-هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می
باشد.

8- شهرداری
در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می
دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد
خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را
ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده
مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد.

9- به
پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، فاقد
برآورد قیمت کارشناسی و فاقد برگ تائیدیه دستگاه نظارت و همچنین پیشنهاداتی که پس
از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10-محل دریافت اسناد : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-مهلت دریافت اسناد : از
مورخه 12/5/95 لغایت 19/5/95 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز یک شنبه
مورخه 31/5/95 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 1/6/95 می باشد.

15-جهت دریافت اسناد می
بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و
همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه
گردد.

16- برندگان
اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مناقصه درج گردیده است .

18-متقاضیان می توانند جهت
کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها
تماس حاصل نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی