آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله اول نسبت به اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان

شهرداری
بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 227625 مورخه 25/08/94 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در
نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان از ردیف
اعتبارات عمرانی و طرح شماره 122ض40904 براساس فهرست بهاء ابنیه سال 94 با اعمال
ضرایب اقدام نماید. لذا کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 5 در رشته
ابنیه می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه
نمایند.

1-واریز مبلغ 000/500 ريال
به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2- مبلغ
برآورد اولیه : 000/000/000/5 ریال.

3- مبلغ
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/000/250ريال.

4- مدت
قرارداد با برنده مناقصه : 4 ماه شمسی.

5-نوع کار:اجرای فضای سبز،دیوارکشی،جدول
گذاری،تکمیل سوله،لوله کشی وکفپوش پارک بانوان

6-میزان کار : مساحت پارک به میزان
تقریبی 10000 مترمربع .

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9- مهلت
دریافت اسناد : از مورخه 26/11/94 لغایت 04/12/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت
اداری مورخه 18/12/94.

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 19/12/94
رأس
ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج
آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می
باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با
تلفن 6-52726174-061 داخلی 221واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه
درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب
حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین
آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی