آگهی مناقصه نوبت سوم- مرحله اول  پیمانکارجهت تأمین نیروی انسانی

شهرداری بهبهان به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 37 مورخه 15/10/93 شورای محترم اسلامی شهر و بند 4 کمیته تطبیق فرمانداری محترم به شماره 8183/1/4433 مورخه 24/10/93 و نامه اصلاحیه بشماره 24240-100 مورخه 08/11/93 در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به جذب پیمانکارجهت تأمین نیروی انسانی اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند .
1-    واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه
2-    مبلغ برآورد اولیه 000/000/300/68 ريال.
3-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/000/183/3 ريال یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان.
4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : 12 ماه شمسی
5-    نوع کار : تأمین نیروی انسانی
6-    میزان کار : 290 نفر
7-    محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.
8-    محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.
9-    مهلت دریافت اسناد : از مورخه 25/12/93 لغایت پایان وقت اداری  08/01/94.
10-    آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 22/01/94 .
11-    تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 22/01/94 رأس ساعت 30/16 بعدازظهر در محل دفتر شهردار.
12-     هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.
13-     شهرداری دررد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
14-     متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
15-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
16-     هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد.

                 نصرالله پیدایش         
                                شهردار بهبهان
رونوشت :
        –  اقای اسمی زاده نماینده محترم شورای اسلامی شهر درکمیسیون معاملاتی جهت استحضار
       –      مهندس شرعی عضو کمیسیون معاملات جهت استحضار
–    امور مالی جهت اطلاع             –  حراست جهت اطلاع                                       
–    امور قراردادها جهت اطلاع                                       
–    واحد کامپیوتر مسئول سامانه نظارت بر آگهی ها جهت درج در سامانه
–    روابط عمومی جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری وتهیه ونصب پلاکارد درسطح شهر
–    سرکار خانم شیردل جهت درج درپایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر
–    آقای خلیجی نمایندگی مطبوعات جهت اطلاع و درج در روزنامه کیهان مورخه 25/12/93
    
            
                                  -اقدام کننده : امورقراردادها                                      تاریخ 24/12/93

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی