شهرداری
بهبهان به استناد بند 6 صورتجلسه شماره 21 مورخه 12/06/93 شورای محترم اسلامی شهر
و بند 2 کمیته تطبیق فرمانداری محترم به شماره 4942/1/4433 مورخه 02/07/93 موضوع
تفویض اختیار شهردار، در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به جذب مهندسین نقشه بردار جهت
واگذاری وظایف واحد نقشه برداری اقدام نماید. لذا کلیه مهندسین نقشه بردار دارای
مهر مخصوص نقشه برداری از سوی سازمان نظام مهندسی
می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه
نمایند.

1-واریز مبلغ 000/300 ريال
به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-مبلغ برآورد اولیه : 000/000/000/2
ريال.

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با
اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/000/100 ريال یا چک تضمینی بانکی
در وجه شهرداری بهبهان.

4-مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک
سال شمسی.

5-نوع کار : خدمات نقشه برداری شامل برداشت،
تفکیک، انطباق با طرح جامع، پیاده کردن قطعات بر روی زمین، تهیه نقشه توپوگرافی
زمین و انجام خدمات نقشه مراجعین به شهرداری و ارائه خدمات بر وکف،
تهیه
نقشه
UTM و GPS تهیه پروفیل های طولی و عرضی و سایر
خدمات نقشه برداری مورد نیاز براساس ابلاغ از سوی شهرداری و کلیه کارهای شهرداری
که از طرف دفتر فنی یا دوایر مربوطه در محدوده طرح جامع
.

6-میزان کار : براساس مراجعات مردمی.

7-محل دریافت اسناد : بهبهان ، خیابان
طالقانی ، شهرداری بهبهان ، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان ،
خیابان طالقانی ، شهرداری بهبهان ، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 03/12/93
لغایت 11/12/93.

10-آخرین مهلت تسلیم
پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 25/12/93 .

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه
26/12/93 رأس ساعت 13 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر
تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری
در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت
کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52826174-061 واحد امور قراردادها
تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه
درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب
حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و
آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی