آگهی
مناقصه

نوبت
اول- مرحله اول

جذب
پیمانکار تامین نیروی انسانی

شهرداری
بهبهان به نامه بند 4 صورتجلسه شماره 37 مورخه 30/10/15 شورای محترم اسلامی شهر و
بند 4 شماره تطبیق فرمانداری محترم به شماره 4433/1/8183 مورخه 93/10/24 اصلاحیه
شورای محترم اسلامی شهر بشماره24240-100 مورخه93/11/08 در نظر دارد از طریق مناقصه
نسبت به جذب پیمانکارجهت تامین نیروی انسانی اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای دارای
تأییدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی واجد شرایط می
توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم
شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند .

1-واریز مبلغ 300000 ريال به حساب
3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه

2-مبلغ برآورد اولیه 68300000000
ريال.

3- مبلغ
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 318000000 ريال
یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان

4-مدت قرارداد با برنده مناقصه: 12 ماه
شمسی

5-نوع کار : تامین نیروی انسانی

6-میزان کار : 290 نفر

7-محل دریافت اسناد: بهبهان ، خیابان
طالقانی ، شهرداری بهبهان ، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان ،
خیابان طالقانی ، شهرداری بهبهان ، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 93/11/11
لغایت 9/11/18.

10-آخرین مهلت تسلیم
پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 93/11/30 .

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه
93/11/30 رأس ساعت 4 بعدازظهر در محل دفتر
شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر
تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .

13- شهرداری دررد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد
.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با
تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه
درج گردیده است .

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب
حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین
آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد .

نصرالله پیدایش

شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی