آگهی مناقصه

نوبت سوم – مرحله دوم

واگذاری جمع آوری و حمل
زباله

شهرداری بهبهان پیرو آگهی
شماره 15/34748 مورخه 93/10/01 درج در روزنامه آنزان مورخه 93/10/03 در نظر دارد
نسبت به واگذاری جمع آوری و حمل زباله سطح شهر اقدام نماید . لذا شرکتهای واجد
شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند

#########################

آگهی مناقصه

نوبت سوم – مرحله دوم

حفظ و نگهداری فضای سبز
نواحی 1 و 2


شهرداری بهبهان پیرو مناقصات شماره 35308 و 353010 مورخه 93/10/07
درج در روزنامه کارون مورخه 93/10/08 در نظر دارد نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری
فضای سبز نواحی یک و دو خدمات شهری شهرداری ، اقدام نماید لذا کلیه شرکتهای
واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق ، اقدام نمایند

###############################

آگهی مناقصه
نوبت
سوم – مرحله دوم

واگذاری
کلیه وظایف واحد اجرائیات


پیرو
آگهی مناقصه شماره 34969-15 مورخه 93/10/03 ، در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه
وظایف واجداجرائیات اقدام نماید .لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می توانند بر اساس
شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نماید
.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی