dfdsgfdsf

حضور شهردار در همایش خیرین مدرسه ساز

به گزارش روابط عمومی  شهرداری و شورای اسلامی مهندس پیدایش  شهردار بهبهان ضمن حضور در همایش خیرین مدر ساز ساز از این سنت نیکو و حسنه تجلیل کردند و مردم بهبهان را  از خیر ترین و پیشگام در امور خیریه و علی الخصوص ساخت باقیات صالحاتی چون مدرسه  دانستند.گفتنی ست بهبهان همواره از شهرهای مطرح استان در بحث خیرین مدرسه ساز است وهمه ساله مراسم و همایش فوق با شکوه هر چه تمام تر در دارالمومنین بهبهان برگزار می شود
.
  • اصلاح و فرم دهی درختان

  • آسفالت فاز 2خیابان شهید راجی (دادگستری جدید)

  • روکش آسفالت خیابان تختی

  • روکش آسفالت خیابان معلم

  • نصب دوربین کنترل ترافیک و ثبت تخلف

  • اصلاح و بهسازی آیلند وسط خیابان عدالت

  • اجرا و رنگ آمیزی سرعت گیر در سطح شهر

  • اجرای روکش آسفالت خیابان معلم